Translate Abandon To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

braktis


[ë'bændën] v., n. -vt 1. lë, braktis; abandon ship largohem nga anija (që po mbytet). 2. heq dorë, lë; abandon any claim heq dorë nga çdo pretendim. 3. jepem, lëshoj veten; abandon oneself to despair bie në dëshprim

braktis


Translate the Engels term abandon to other languages