Translate Abuse To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
attack
buffet
cuss out
drain
exploit
fouling
get into trouble
hurt
invective
jinx
libel
mud
outrage
prostitution
ruin
swearing
traduce
use
vituperation
wrong

abuzim-oj; keqtrajtoj


[ë'bju:z] n 1. shpërdorim. 2. sharje; keqtrajtim. 3. abuzim, veprime të padrejta; put an end to abuses u jap fund abuzimeve./-vt. 1. shperdoroj, abuzoj me. 2. shaj; fyej; keqtrajtoj.

abuzoj


Translate the Engels term abuse to other languages