Translate Abuzz To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'baz] adj. që zien, që gëlon.

(GËLON jokal. 1. Del menjëherë a vërshon një shumicë e madhe njerëzish ose kafshësh, që mblidhen diku dhe lëvizin shpejt, në mënyrë të çrregullt e plot zhurmë. 2. Mbin a çel përnjëherë, shpërthen (për bimët, lulet). Gëlon bari. Gëlojnë lulet (gjethet). 3. Shpërthen me fuqi dhe përhapet menjëherë; vërshon. Gëlon uji. I gëloi gjaku në fytyrë. 4. Zien, gumëzhin nga një shumicë e madhe njerëzish a kafshësh etj. Gëlojnë rrugët. Gëlon sheshi ( qyteti). 5. Digjet me vrull duke bërë një zhurmë të mbytur e të vazhdueshme, brambullon. Gëlonte zjarri. 6. fig. Ka gjallëri të madhe, zien, vlon. Gëlon jeta. 7. kryes. sh. fig. Vijnë menjëherë së bashku e me vrull (për mendimet, për ndjenjat); i vlojnë; i ziejnë. I gëlonin mendimet (ndjenjat).)Translate the Engels term abuzz to other languages