Translate Accessory To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[æk'sesëri] adj 1. ndihmës, plotësues. 2. dytësor. 3. pjesëmarrës, bashkëfajtor./-n 1. tek. pajisje shtesë; the accessories of a bicycle pajisje shtesë të biçikletës (pompa etj). 2. teat. dekore. 3. drejt. bashkëfajtor.Translate the Engels term accessory to other languages