Translate Accomplish To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
attain
bring through
cut
do the trick
execute
fulfill
get to
hit
inflict
knock off
mature
overproduce
put through
ring in
swing
turn up
up and do
wreak

kryej


[ë'kamplish] vt. kryej, përfundoj, përmbush; an accomplished fact fakt i kryer.

plotësoj, arrij, përfundoj, ekzekutoj


Translate the Engels term accomplish to other languages