Translate Accomplishment To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

kryerje; arritje; përsosmëri


[ë'kamplishmënt] n 1. kryerje, plotësim, përmbushje. 2. arritje. 3. mjeshtri, zotësi.

kryerje


Translate the Engels term accomplishment to other languages