Translate Accustomed To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
average
customary
experienced
familiarized
household
inured
normative
oriented
prevailing
routine
stock
trained
usual
vernacular
wonted

[ë'kastëmd] adj 1. i zakonshëm. 2. (to) i mësuar (me)

accustomed to i mësuar me
he was accustomed to hard work ai ishte mësuar me punë të rëndë
[ë'kastëm] vt. mësoj (me diçka); accustom a dog to the noise of a gun e mësoj qenin me zhurmën e armës


përshtas, familjarizoi


Translate the Engels term accustomed to other languages