Translate Achingly To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['eikingli] adv. tepër, tmerrësisht, kiamet; the service is achingly slow shërbimi është tmerrësisht i avashtëTranslate the Engels term achingly to other languages