Translate Aesthete To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['i:sthi:t , amer. 'es-] n. estet

(ESTET m. sh. 1. Ai që merret me studime në fushën e estetikës, teoricien i estetikës. Estet materialist (marksist). Estet idealist (borgjez, revizionist). 2. Ai që dallon dhe vlerëson mbi gjithçka të bukurën, format e përkryera në art e në jetë; ai që vlerëson vetëm anën a formën e jashtme të një vepre artistike ose që është i dhënë tepër, jashtë mase pas saj dhe nënvlerëson përmbajtjen e anën ideologjike të saj; formalist në fushën e estetikës.)Translate the Engels term aesthete to other languages