Translate Affiliate To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'filieit] v.,n. -v (to, with) bashkohem (me), hyj në shoqëri (me); the College is affiliated with the University Kolegji është bashkuar me Universitetin. 2. anëtarësohem, futem; to affiliate with a political party anëtarësohem në një parti politike./-n. 1. anëtar (i një shoqërie etj). 2. filiale.

(FILIAL m. sh. Degë e veçantë e një institucioni të madh qendror, e një ndërmarrjeje etj., që e zhvillon veprimtarinë e vet si një organizëm vetëveprues. Filialet e Universitetit të Tiranës. Filiali i bankës. Filiali i bibliotekës.)


bashkoj, bashkangjis


Translate the Engels term affiliate to other languages