Translate Affords To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'fo:d] vt 1. jam në gjendje, e përballoj (mund të paguaj); we can't afford a holiday nuk kemi të paguajmë për pushimet. 2. rrezikoj, i lejoj vetes; can't afford to neglect my work nuk e neglizhoj dot punën. 3. jap, siguroj; it would afford me great pleasure do të më jepte një kënaqësi të madhe.


siguron; jep


Translate the Engels term affords to other languages