Translate Affronted To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'frantid] adj. i prekur në sedër.

(SEDËR f. 1. Ndjenja e nderimit që ka njeriu për vlerën e vet ose si pjesëtar i një grupi a i një kombi dhe që kërkon ta ruajë e të mos ia prekin; vlerësimi që ka dikush për zotësinë e vet në një punë a mjeshtëri. Sedër vetjake. Sedër kombëtare (patriotike). Sedër profesionale. Sedër e sëmurë (mikroborgjeze). E preku (e lëndoi) në sedër. I përkëdhel sedrën. Ka shumë sedër. 2. Shtytje e brendshme që ka dikush për të bërë diçka sa më mirë a për të dalë faqebardhë; ambicie, zell. Sedër revolucionare (socialiste). Njeri me sedër. Punon me sedër. E bën me sedër. Nuk e lë sedra. * Vuri sedër vuri të gjitha forcat për të bërë diçka sa më mirë a për të mos u turpëruar. Ha (vë) sedër me dikë shih te HA.)
[ë'frant] n. fyerje, ofendim në publik; offer an affront to his pride e prek në sedër.

(SEDËR f. 1. Ndjenja e nderimit që ka njeriu për vlerën e vet ose si pjesëtar i një grupi a i një kombi dhe që kërkon ta ruajë e të mos ia prekin; vlerësimi që ka dikush për zotësinë e vet në një punë a mjeshtëri. Sedër vetjake. Sedër kombëtare (patriotike). Sedër profesionale. Sedër e sëmurë (mikroborgjeze). E preku (e lëndoi) në sedër. I përkëdhel sedrën. Ka shumë sedër. 2. Shtytje e brendshme që ka dikush për të bërë diçka sa më mirë a për të dalë faqebardhë; ambicie, zell. Sedër revolucionare (socialiste). Njeri me sedër. Punon me sedër. E bën me sedër. Nuk e lë sedra. * Vuri sedër vuri të gjitha forcat për të bërë diçka sa më mirë a për të mos u turpëruar. Ha (vë) sedër me dikë shih te HA.)


sulmuar; sulmova


Translate the Engels term affronted to other languages