Translate Afloat To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
aweigh
by water
current
drowned
eventuating
free
going on
happening
irresponsible
loose
moody
overwhelmed
prevalent
rumored
swept
topside
untied
volatile
wishy-washy

[ë'flout] adj.,adv. 1. mbi ujë, në ajër, që pluskon
get /bring a ship afloat nxjerr anijen nga cekëtira
keep a business afloat e mbaj në këmbë biznesin
2. në det; në anije
3. i lagur nga dallgët
4. në qarkullim, i përhapur, i ditës
rumors of a revolt were afloat qarkullonin fjalë për një kryengritje


qëndron në sipërfaqe


Translate the Engels term afloat to other languages