Translate Again To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

përsëri


[ë'gen, ë'gein] adv 1. përsëri, sërish, prap;
never again kurrë më
2. veç kësaj;
again, I must say that you are wrong veç kësaj, duhet të të them se e ke gabim
3. nga ana tjetër;
it might rain, and again it might not mund të bjerë shi, por nga ana tjetër mundet që jo
again and again vazhdimisht
as much again edhe një here kaq
now and again rrallë
time and again shpesh, vazhdimisht

përsëri


Translate the Engels term again to other languages