Translate Aged To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
antique
continuing
durable
evergreen
full-grown
grown old
hoary
inveterate
longevous
mellowed
olden
persisting
ripened
superannuated
tough
unfading
vital
wrinkly

i moshuar; të moshës


[eixhd] adj 1. në moshë, plak, i thyer. 2. vjeç; aged six gjashtë vjeç
[eixh] n.,v -n 1. moshë;
what is your age? sa vjeç je?
full age moshë madhore
be/come of age jam në moshë (ligjore, madhore)
to bear one's age well mbahem mirë për moshën time
over age i kaluar nga mosha
under age nën moshë, tepër i ri
age group n. grupmoshë
age limit n. kufi moshe, moshë maksimale/minimale
age of consent n. moshë e lejuar nga ligji për marrëdhënie seksuale
act your age [ækt jo: eixh] mos u bëj fëmijë
2. epokë;
the ice Age epoka e akullnajave
Middle Ages Mesjeta
atomic age shekulli i (epoka e) atomit
we have been waiting for ages kemi një shekull që presim
3. moshë ethyer, pleqëri
-v 1. moshohem, piakem
2. vjetërohet, stazhipnohet (vera)
3. plak; this dress ages you ky fustan të tregon më të madhe se ç'je
4. vjetëroj, stazhionoj (verën)

Gjini, Moshë - Sex [seks] Age ['eixh]

burrë - man [mæn]
djalë- boy [bo:i]
fejuar i,e - engaged [i'ngeixhd]
femër - female [fi:meill]
fëmijë-ja- child ['çailld]
fëmijët - children [çilldrën]
foshnjë - baby ['beibi]
grua - woman ['wumën]
jetim-e - orphan [o:fën]
martuar i,e - married ['mærid]
mashkull - male ['meill]
plak - old man [oulld mæn]
plakë - old woman [oulld wumën]
ri-e, i,e - young ['jang]
rini-a - youth [ju:th]
rritur i,e - adult [ë'dallt]
vajzë - girl [gë:ll]
vejan - widower ['widowë]
vejushë - widow ['widou]
vjetër i,e - old ['oulld]


vjetërohem(plakem)


Translate the Engels term aged to other languages