Translate Agitation To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[æxhi'tishën] n 1. tundje, shkundje, trazim (i një lëngu)
2. shqetësim, trazim (shpirtëror); ankth
3. agjitacion
4. trazirë


agjitacion


Translate the Engels term agitation to other languages