Translate Agree To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
associate
buy
covenant
dovetail
equal
fulfill
grant
hit
intersect
join
keep pace with
lock
meet
nod
own
promise
quadrate
rival
synchronize
touch
unite
welcome
yes

jam dakort


[ë'gri:] v 1. (to) jam i një mendjeje, jam/bie dakord; pranoj; • he agreed to my coming ai e pranoi ardhjen time
2. shkoj mirë; • why can't you children agree together? pse nuk shkoni mirë me njëri-tjetrin, more fëmijë?
3. (with) përputhet, i përgjigjet; • It agrees with what I have heard kjo përputhet me ato sa kam dëgjuar
4. (më, i) përshtatet; • the climate doesn't agree with me nuk më prin klima

pëlqej, pajtohem, jam dakord


Translate the Engels term agree to other languages