Translate Agreed To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
OK
aye
be it so
covenanted
done
engaged
promised
submissive
undertaken
you bet

rash dakort


[ë'gri:d] adj 1. i një mendjeje, dakord; we are agreed jemi të një mendjeje. 2. i rënë dakord, i miratuar; as agreed siç u morëm vesh. [ë'gri:] v 1. (to) jam i një mendjeje, jam/bie dakord; pranoj; • he agreed to my coming ai e pranoi ardhjen time
2. shkoj mirë; • why can't you children agree together? pse nuk shkoni mirë me njëri-tjetrin, more fëmijë?
3. (with) përputhet, i përgjigjet; • It agrees with what I have heard kjo përputhet me ato sa kam dëgjuar
4. (më, i) përshtatet; • the climate doesn't agree with me nuk më prin klima

pranuar


Translate the Engels term agreed to other languages