Translate Ahead To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
ascendant
better
chosen
distinguished
excelling
forwards
greater
higher
in front
marked
over
previous
rivaling
surpassing
transcending
upper
winning

përpara


[ë'hed] adv 1. përpara. 2. (kohë) përpara, në të ardhmen.

ahead of time [ë ë'hed ëv taim] para afatit
go ahead [gou ë'hed] a) përparoj, më shkon mbarë (puna) b) gj.fol. vazhdoj (të bëj, të them)
get ahead [get ë'hed] kam sukses
get ahead of ia kaloj
look ahead [luk ë'hed] jam largpamës

përpara


Translate the Engels term ahead to other languages