Translate Aide To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[eid] n 1. adjutant. 2. ndihmës, asistent.

(ADJUTANT m. sh. usht. Oficer i caktuar pranë një komandanti ose pranë një shtabi për të kryer detyra ndihmëse, oficer ndihmës. Adjutanti i komandantit.)


adjutant, ndihmës


Translate the Engels term aide to other languages