Translate Alchemy To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
assumption
bewitchery
conversion
divination
enchantment
flip-flop
growth
hoodoo
juju
lapse
magic
necromancy
obeah
progress
rune
switch
turning into
voodooism
wizardry

['ælkëmi] n. alkimi

(ALKIMI f. Shkencë e rreme e mesjetës, që synonte të zbulonte të ashtuquajturin «gur filozofik» çudibërës, me anën e të cilit kujtonte se do t'i shndërronte metalet e tjera në ar e argjend, se do të shëronte sëmundjet, do të ripërtërinte e do të zgjaste jetën etj.; periudha parashkencore e kimisë.)


alkimi


Translate the Engels term alchemy to other languages