Translate Align To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
array
bank
correspond
distribute
even
follow
grade
join
line up
match
place
row
string out

radhit; drejtoj


[ë'lain] v 1. radhis, rreshtoj; rendis, drejtoj; align the wheels of a car drejtoj/vë në një vijë rrotat e makinës. 2. fig. rreshtohemi në një anë, bashkohemi; they aligned themselves with us ata u rreshtuan në anën tone, u bashkuan me ne.


Translate the Engels term align to other languages