Translate Almanac To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['o:lmënæk] n. kalendar; almanak

(ALMANAK m. sh. 1. Përmbledhje krijimesh letrare ose punimesh shkencore që botohet zakonisht si vjetar. Almanak letrar (shkencor). Almanak i rrethit letrar. Nxjerr një almanak. 2. vjet. Kalendar që përmbante shënime për ditët e vitit, për festat, për kohën, këshilla për punët e stinës etj.)


kalendar


Translate the Engels term almanac to other languages