Translate Alms To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[a:mz] n. lëmoshë (rroba, ushqim, para etj).

ask/beg an aim of sb i kërkoj lëmoshë dikujt
give alms to sb i jap dikujt lëmoshë (rroba, ushqim, para)


bamirësi


Translate the Engels term alms to other languages