Translate Aloft To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'loft] adv 1. sipër, lart, mbi tokë . 2. në pjesën e sipërme, lart mbi kuvertë (në anije, midis velave, direkëve)


lart


Translate the Engels term aloft to other languages