Translate Along To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
at length
by
endwise
furthermore
longwise
moreover
onwards
too
yet

gjatë; përpara; nëpër


[ë'long] prep., adv. -prep. gjatë, nëpër; buzë; anë; anës; afër; sipas

all along the street [o:l ë'long dhë stri:t] gjatë gjithë rrugës
along here [ë'long hië] këtej
along the river [ë'long dhë rivë:(r)] buzë lumit
along the edge of the forest [ë'long dhë exh ëv dhë 'forist] anë pyllit
to creep along the wall [tu: 'kri:p ë'long dhë wo:l] zvarrisem rrëzë murit
along about two o'clock [ë'long ë'baut tu: ë'klok] afër orës dy
along the lines [ë'long dhë lains] sipas udhëzimit; sipas kriterit (të caktuar)
along these lines [ë'long dhi:z lains] kështu; në këtë mënyrë

-adv 1. më tej; përpara; come along with me eja me mua; come along! nxito! hajde, luaj këmbët!, eja, pra!, ec! move along ec përpara, vazhdo. 2. me vete; he takes his dog along ai e merr qenin me vete

well along [wel ë'long] përpara; në gjendje të përparuar; the autumn was well along vjeshta kishte hyrë prej kohësh
along with [ë'long with] bashkë me
get along with you! [get ë'long with ju:] a) ik! , zhduku! b) shko, ore! ik or, mbushu!; ç'thua!; ç'na the!
all along [o:l ë'long] gjithë kohës, gjatë gjithë kohës
he was here all along [hi: woz hië o:l ë'long] ai ishte këtu tërë kohës
be along [bi: ë'long] jam i pranishëm, jam aty
get along [get ë'long] a) ia dal, arrij të; b) bie dakord, merrem vesh. c) ik! largohu! d) eci përpara; e) kam sukses; begatohem

bashkë me; në drejtim të


Translate the Engels term along to other languages