Translate Already To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

tashmë


['ol:redi] adv 1. tashmë; that's enough alreadyl u teprua tani!. 2. kaq shpejt; must you go already? kaq shpejt duhet të ikësh?; is it nine o'clock already? si, paska shkuar ora nëntë?

tashmë


Translate the Engels term already to other languages