Translate Altar To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
Communion table
altarpiece
credence
frontal
hestia
prothesis

['o:ltë] n. altar

altar boy ['o:ltëboi] n. fëmijë në korin e kishës
altar piece ['o:ltëpi:s] n. paret dekorativ prapa altarit
altar rails ['o:ltëreils] n 1. parmak i korit. 2. fet. tryezë kungimi

(ALTAR m. sh. 1. vjet. Rrasë mbi të cilën në kohët e lashta u bëheshin flijime perëndive sipas paragjykimeve; therore. 2. fet. Tryezë e gjerë në një të ndarë në pjesën lindore të kishës, ku bëhen shërbesat me të rëndësishme e ku mbahen sendet kryesore që përdor prifti (në vendet ku vepron kisha e krishterë). 3. fig. Simbol i sakrificës dhe i flijimit. Altar i atdheut. Në altarin e lirisë.)


altar


Translate the Engels term altar to other languages