Translate Altered To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['o:ltë] v 1. ndryshoj; shndërroj
that alters matters kjo e ndryshon gjendjen, këtu ndryshon puna
alter for the better/for the worse ndryshon për mirë/për keq
2. falsifikoj (të dhënat etj)
3. amer. tredh
alter ego ['o:ltë'i:gou ('egou)] n. alter ego, uni im i dytë; gjysma tjetër imja (për bashkëshortin)


ndryshuar, modifikuar


Translate the Engels term altered to other languages