Translate Alternate To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

rezervë; i alternuar


[adj. o:l'të:nit; v. 'oltë:neit] adj.,v. -adj. 1. tjetëror, që ndryshon, alternativ. 2. alternues, ndërrues; on alternate days në ditë të ndryshme, me radhë; një ditë njëri, një ditë tjetri.
-v 1. këmbej me radhë, ndërroj, alternoj; most farmers alternate crops shumica e bujqve i altemojnëtë mbjellat. 2. (between) kaloj nga një fazë tek tjetra, me radhë; alternate with këmbehem, zëvendësoj; wet days alternated with fine days ditët me shi këmbeheshin me ditët e bukura.

alternoj


Translate the Engels term alternate to other languages