Translate Alternative To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
attainable
backup
counterfeit
dummy
exchangeable
fill-in
ghostwriter
interchangeable
loophole
mock
optional
proxy
ringer
synecdoche
token
utility
voluntary
way out

alternativë


[o:l'të:nëtiv] adj.,n. -adj. alternativ, i ndërkëmbyeshëm; there are two alternative answers to this question për këtë pyetje ka dy përgjigjetë ndryshme./-n. alternative, mundësi tjetër; is there no alternative to what you propose? s'ka ndonjë mundësi tjetër veç asaj që na propozon ti?

alternativë; mundësi


Translate the Engels term alternative to other languages