Translate Altruistic To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
almsgiving
bountiful
considerate
disinterested
eleemosynary
greathearted
humble
kind
liberal
modest
open-handed
philanthropic
selfless
unselfish
welfare

[æltru'istik] adj. altruist

(ALTRUIST m. sh. libr. Ai që vepron me altruizëm.)
(ALTRUIZËM m. libr. Gatishmëria për të flijuar të mirën vetjake për të mirën e të tjerëve, dëshira e synimi për t'i bërë mirë tjetrit. Ndjenja e altruizmit. Vepron me altruizëm.)


altruist


Translate the Engels term altruistic to other languages