Translate Ambassador To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

ambasador


[æm'bæsëdë] n. ambasador; Ambassador Extraordinary Ambasador i Jashtëzakonshëm; ambassador at large ambasador shëtitës. (ambassador Singular Masc
; ambassadress Singular Fem.; ambassadors Plural Masc.; ambassadresses Plural Fem.)

(AMBASADOR m. sh. Përfaqësuesi diplomatik i shkallës më të lartë që ka një shtet pranë një shteti tjetër, drejtuesi i ambasadës. Ambasador i jashtëzakonshëm e fuqiplotë. E emëruan ambasador.)

ambasador


Translate the Engels term ambassador to other languages