Translate Amendment To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
attachment
boost
correction
euthenics
furtherance
headway
improvement
joker
lift
motion
omnibus bill
proviso
question
rise
upward mobility

[ë'mendmënt] n 1. ndreqje. 2. ndryshim; amendament, korrigjim. 3. përmirësim.

(AMENDAMENT m. sh. drejt. Shtojcë që përmban një ndryshim të një ligji ose projektligji, të një vendimi etj., me qëllim që të plotësohet a të përmirësohet; parashtrim ndryshimesh. Amendamentet e ligjit (e programit). Paraqit një amendament. Pranoj (kundërshtoj) amendamentet.)


ndryshim


Translate the Engels term amendment to other languages