Translate Americans To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ë'merikën] n.,adj. amerikan

American football [ë'merikën'fu:tbo:l] n. futboll amerikan
American Indian [ë'merikën'indiën] adj. amerindian, indian i Amerikës


americanët


Translate the Engels term americans to other languages