Translate Amnesty To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
absolution
exculpation
excuse
exemption
exoneration
grace
immunity
impunity
indemnity
nolle prosequi
pardon
redemption
remission
reprieve
shrift
sparing
stay

['æmnesti] n. amnisti

(AMNISTI f. sh. drejt. Falje a ulje e dënimeve të dhëna nga gjyqi, që shpallet nga pushteti ligjvënës. Amnisti e plotë (e përgjithshme). Shpall amnistinë. Përfiton nga amnistia.)


amnisti


Translate the Engels term amnesty to other languages