Translate An To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalnjë


[ën, æn] art., pref. - art. një, nyjë e pashquar (para fjalëve që fillojnë me zanore); an answer (një) përgjigje, an artist - një artist
-an 1. (prapashtesë) -an, -ik, -or etj; Asian aziatik; American amerikan; Mohammedan muhamedan. 2. (parashtesë) pa-, jo-; anhydrous i paujë; anomalous jonormal.

një; (nyje e pashquar)


Translate the Engels term an to other languages