Translate Analogy To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[ë'nælëxhi] n. analogji, ngjashmëri

(ANALOGJI f. sh. 1. Ngjashmëria që kanë sendet ose dukuritë e ndryshme në tërësi ose në disa tipare a anë të tyre. Analogji e plotë (e pjesshme). Analogji e jashtme (e brendshme). Analogji gjuhësore. Ka (gjen) analogji. 2. logj. Mënyrë arsyetimi, që mbështetet në disa tipare a anë të ngjashme të sendeve ose të dukurive të ndryshme për të nxjerrë përfundime edhe për ngjashmërinë e tyre në anë e në tipare të tjera. Metoda e analogjisë. Për analogji.)


analogji, paralelizëm


Translate the Engels term analogy to other languages