Translate Analytic To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
analytical
conditional
discursive
exploratory
feeling
groping
hypothetical
investigatory
keen
mathematical
numeric
profound
reasoning
synthetic
trying


analytic(al) [ænë'litik(ël)] adj. analitik

(ANALITIK mb. 1. Që përdor metodën e analizës, që mbështetet në analizën; kund. sintetik. Metoda analitike. Gjeometria analitike. Me rrugë analitike. 2. Që është i zbërthyer, i shkoqitur me hollësi; kund. sintetik. Plan (program) analitik. Bibliografi analitike. 3. spec. Që shërben për analiza; që bën analiza. Peshore analitike. Laboratori analitik. 4. gjuh. Që i shpreh marrëdhëniet ndërmjet fjalëve në fjali jo me mbaresa, por me mjete të tjera të veçanta; që përbëhet nga njësi të veçuara gjuhësore (për trajtat e përbëra); kund. sintetik. Gjuhë analitike. Trajtë analitike. Ndërtime analitike.)


analitik


Translate the Engels term analytic to other languages