Translate Anatomical To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[ænë'tomikël] adj. anatomik

(ANATOMIK mb. Që lidhet me anatominë, i anatomisë; që ka të bëjë me ndërtimin e organizmave të gjalla. Atlas anatomik. Studim anatomik.)


anatomik


Translate the Engels term anatomical to other languages