Translate Angers To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal['ængë:] n.,v. -n. zemërim, inat; filled with anger plot zemërim /-vt. zemëroj, inatos.


zëmërimet


Translate the Engels term angers to other languages