Translate Angry To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

i zëmruar


['ængri] adj 1. i zemëruar; i inatosur;
get angry at/to be angry with zemërohem me
make angry zemëroj
angry words fjalë të ashpra
2. i acaruar, i irrituar; e malcuar (plagë);
an angry mark on the forehead një shenjë plage e shëmtuar në ballë

inat, furi, vrull,


Translate the Engels term angry to other languages