Translate Annual To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

vjetor


['ænjuël] adj.,n. -adj. i përvitshëm, vjetor. 2. njëvjeçar, vjetor; his annual income të ardhurat vjetore të tij./-n 1. vjetar (statistikor). 2. bimë njëvjeçare.

a. vjetor, i përvitshëm; e. botim i përvitshëm, vjetor


Translate the Engels term annual to other languages