Translate Another To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
auxiliary
contributory
extra
further
more
new
otherwise
plus
renewed
surplus
that
unique

një tjetër


[ë'nadhë:] adj.,pron. -adj 1. tjetër (si e para); another drink? (doni) edhe një gotë tjetër? 2. i dytë, tjetër; another Edison një Edison i dytë. 3. i ndryshëm, tjetër; another job punë tjetër, punë e re; that's quite another matter kjo është krejt tjetër çështje; to have another go e provoj edhe një herë./-pron. tjetër; then he asked for another pastaj kërkoi një tjetër.

një tjetër


Translate the Engels term another to other languages