Translate Anticipation To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

[æntisi'peishën] n. 1. parashikim; pritje. 2. dalje përpara; parashijim; in anticipation of a) që përpara; paraprakisht; b) në pritje të


pjesëmarrje


Translate the Engels term anticipation to other languages