Translate Antimatter To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal[æntimætë:] n. fiz. antilëndë

(ANTILËNDË f. fiz. Lëndë e përbërë nga antigrimcat, kundërlëndë.0Translate the Engels term antimatter to other languages