Translate Antithesis To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

DoeltaalGerelateerde termen:
antonym
cross-purposes
discrepancy
foil
hostility
inverse
opposition
polarization
reverse
showdown
the other side
vis-a-vis

[æn'tithisis] n. antitezë (antitheses)

(ANTITEZË f. sh. 1. logj. Gjykim që i kundërvihet një teze. 2. let. Vënia përballë e përqasja e dy nocioneve, mendimeve a figurave të kundërta, që përdoret si mjet stilistik për t'i dhënë shprehjes forcë e qartësi. Antitezë e fuqishme. 3. Diçka e kundërt me diçka tjetër ose që i kundërvihet asaj; krejt e kundërta e diçkaje a e dikujt. Është antiteza e tij.)


kundërshtim, kontrast; antitezë


Translate the Engels term antithesis to other languages