Translate Anything To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaalgjë; çfardo


['enithing] pron. n. 1. diçka; ndonjëgjë. 2. çfarëdoqoftë.

I want something to eat; anything will do dua të ha diçka, çfarëdo që të jetë
it is as easy as anything është fare e lehtë
if anything për më tepër; në të vërtetë

çdogjë,
ndonjëgjë


Translate the Engels term anything to other languages