Translate Apathy To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['æpëthi] n. apati, plogështi

(APATI f. Gjendje plogështie shpirtërore, kur njeriut nuk i bën përshtypje asgjë dhe prandaj nuk kundërvepron ndaj ngacmimeve, pandjesi; moskokëçarje e plotë dhe mosinteresim për punën e për të tjerët, limonti. Apati e plotë. Apati mendore (shpirtërore). Bie (zhytet) në apati. Shkundem (dal) nga apatia.)
(PLOGËSHTI f. 1. Të qenët i plogësht, vetia e atij që është i plogësht. Ka plogështi. Nuk ra në plogështi. U shkund nga plogështia. 2. fiz. Plogëti.)Translate the Engels term apathy to other languages