Translate Apogee To Albanian

Babylon NG

De volgende generatie van vertaling!

Nu downloaden – 't Is gratis

Brontaal

Doeltaal

['æpouxhi:] n 1. ast. apogje. 2. fig. apogje, kulm, majë

(APOGJE m. 1. astar. Pika më e largët nga Toka në orbitën e Hënës ose të një sateliti artificial; kund. perigje. 2. fig. libr. Shkalla më e lartë, lulëzimi më i madh, kulmi. Arrin apogjeun. Është në apogje.)Translate the Engels term apogee to other languages